Văn phòng

Chánh Văn phòng  : Trần Thế Tài

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Kim Oanh

Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng : Đặng Quang Khải

Phó Trưởng phòng: Đỗ Đức Thắng

 

Điều 1. Vị tríchức năng

Danh bạ điện thoại

I. CƠ QUAN CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 6, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

E-mail: vpcdcvn@monre.gov.vn

Website: https://dgmv.gov.vn

Điện thoại: 024 38 260 674

Cơ cấu tổ chức

Trích Quyết định số 2958/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Địa chất Việt Nam: 

...

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Lãnh đạo Cục và Bộ máy giúp việc

LÃNH ĐẠO CỤC

Cục trưởng: Trần Bình Trọng

Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Nguyên

Phó Cục trưởng: Lê Quốc Hùng

Phó Cục trưởng: Trần Mỹ Dũng


1. Văn phòng Cục

Chánh Văn phòng  : Trần Thế Tài

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Kim Oanh

Lịch sử hình thành và phát triển

Cục Địa chất Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực địa chất theo quy định của pháp luật.

DGMV - Lịch sử hình thành và phát triển

 

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Trải qua hơn 78 năm, cho đến nay, Ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã trưởng thành và phát triển với nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau với cơ cấu tổ chức, tên gọi khác nhau.

* Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả đặt tại Vụ Khoáng sản - Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản; Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả được sử dụng con dấu của Tổng Cục để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

Vụ Chính sách và Pháp chế

Vụ Chính sách và Pháp chế là tổ chức thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnthực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lýcông tác pháp chế và đề xuất cơ chế chính sách lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung là cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đà Nẵng.

Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam là cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương: Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương,  Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng Nam Bộ.

Thông tin liên hệ

Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: vpcdcvn@monre.gov.vn

Phone: (84-24) 38260674
Fax: (84-24) 38254734

Chịu trách nhiệm nội dung:
Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam.