I. CƠ QUAN CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 6, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

E-mail: vpcdcvn@monre.gov.vn

Website: https://dgmv.gov.vn

Điện thoại: 024 38 260 674

- Fax: 024 382 54 734

A. LÃNH ĐẠO CỤC

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số ĐT

Email

1

Trần Bình Trọng

Cục trưởng

091 308 2668

 tbtrong@monre.gov.vn

2

Nguyễn Văn Nguyên

Phó Cục trưởng

090 402 8589

 nvnguyen@monre.gov.vn

3

Lê Quốc Hùng

Phó Cục trưởng

091 658 9559

 lqhung@monre.gov.vn

4

Trần Mỹ Dũng

Phó Cục trưởng

096 915 8976

 tmdung@monre.gov.vn

 

B. BỘ MÁY GIÚP VIỆC

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

 

I. Văn phòng Cục

1

Trần Thế Tài

Phó Chánh Văn phòng điều hành

091 468 8555

 tttai@monre.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng

098 852 2252

 nttha_dcks@monre.gov.vn

 

3

Trần Thị Kim Oanh

Phó Chánh Văn phòng

096 531 4112

 ttkoanh_dcks@monre.gov.vn

 

4

Bùi Thị Khuyên

Chuyên viên

094 504 3333

 btkhuyen@monre.gov.vn

 

5

Vũ Thị Vân

Chuyên viên

097 942 1975

 vtvan@monre.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Thanh Bình

Kế toán viên

094 200 7993

 ntbinh2@monre.gov.vn

 

7

Lê Thị Kiều Vân

Kế toán viên

038 630 1688

 ltkvan@monre.gov.vn

 

8

Khúc Thanh Sơn

Chuyên viên

097 727 7433

 ktson@monre.gov.vn

 

9

Nguyễn Văn Báu

Lái xe

091 262 8521

 

 

10 Nguyễn Văn Chinh Văn thư 037 842 9569

 

 

11

Phạm Ngọc Tươi

Bảo vệ

098 232 7168

 

 

12

Nguyễn Anh Tuấn

Bảo vệ

093 460 5968

 

 

13

Nguyễn Thị Nhị

Bảo vệ

079 403 4737

 

 

14

Dương Thị Hằng

Bảo vệ

097 638 6396

 

 

15

Nguyễn Hoàng Đạt

Bảo vệ

090 659 8222

 

 

16

Vũ Nhân Trọng

Bảo vệ

092 729 9969

 

 

17

Vũ Thị Hồng Sơn

Vệ sinh

090 600 5044

 

 

18

Trương Thị Xuyến

Lễ tân

094 450 8546

 

 

II. Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

1 Lương Việt Hưng

Trưởng phòng

093 419 1918 lvhung_vtc@monre.gov.vn  

2

Tống Tiến Định

Phó Trưởng phòng

091 262 4387

 ttdinh@monre.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên chính

091 502 4652

 ntthuy_dcks@monre.gov.vn

 

4

Nguyễn Kim Sơn

Chuyên viên chính

090 415 2448

 nkson@monre.gov.vn

 

5

Trần Thị Thu Thủy

Chuyên viên

098 471 2306

 tttthuy@monre.gov.vn

 

6

Mai Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

098 859 9300

 mtbngoc@monre.gov.vn

 

7

Đinh Thị Lan Hương

Chuyên viên

091 660 1806

 dtlhuong2@monre.gov.vn

 

8

Hà Minh Toàn

Biệt phái

034 5114 279

 hmtoan2@monre.gov.vn

 

9

Vũ Quỳnh Trang Chuyên viên 0986 845 687 vqtrang@monre.gov.vn  

III. Phòng Tổ chức cán bộ

 

1

Đặng Quang Khải

Phó Trưởng phòng PT

091 500 4377

 dqkhai@monre.gov.vn

 

2

Đỗ Đức Thắng

Phó Trưởng phòng

090 410 9956

 ddthang_dcks@monre.gov.vn

 

3

Đỗ Thị Hải

Chuyên viên chính

097 906 1124

 dthai@monre.gov.vn

 

4

Nguyễn Việt Anh

Chuyên viên

090 342 6767

 nvanh_dcks@monre.gov.vn

 

5

Nguyễn Anh Tú

Chuyên viên

093 759 2988

 natu@monre.gov.vn

 

6

Nguyễn Thuỳ Linh Chuyên viên 098 765 9666 nttlinh2@monre.gov.vn  
         

 

IV. Phòng Địa chất cơ bản

 

1

Nguyễn Bá Minh

Trưởng phòng

090 600 5717

 nbminh_dcks@monre.gov.vn

 

2

Lê Thế Trung

Phó Trưởng phòng

096 241 1555

 lttrung@monre.gov.vn

 

3

La Mai Sơn

Chuyên viên chính

097 320 1018

  lmson3@monre.gov.vn

 

4

Phạm Thị Chung

Chuyên viên chính

090 484 6789

  ptchung@monre.gov.vn

 

5

Hồ Thị Thư

Chuyên viên

097 413 4759

  htthu@monre.gov.vn

 

6

Đỗ Thị Tính

Chuyên viên chính

098 835 6887

  dttinh2@monre.gov.vn

 

7

Đinh Thanh Bình

Chuyên viên chính

091 267 0611

 dtbinh_dcks@monre.gov.vn

 

8

Hồ Tiến Chung Chuyên viên chính 097 937 0007 htchung@monre.gov.vn  

V. Phòng Địa chất ứng dụng

 

1

Dương Ngọc Tình

Trưởng phòng

098 671 4865

  dntinh2@monre.gov.vn

 

2

Hà Chu Hạ Long

Phó Trưởng phòng

098 935 6373

  hchlong@monre.gov.vn

 

3

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Trưởng phòng

09 151 16262

  ntthao_tcb@monre.gov.vn

 

4

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên chính

091 3042 685

  nvnam@monre.gov.vn

 

5

Bùi Thúy Vân

Chuyên viên chính

090 348 2703

  bttvan@monre.gov.vn

 

6

Lương Thế Việt

Chuyên viên

0902 141 284

  ltviet@monre.gov.vn

 

7

Vũ Liu Ly Biệt phái 0981 966 298    vllymonre.gov.vn  

8

Lưu Thanh Bình Chuyên viên 098 437 8892 ltbinh3@monre.gov.vn  

VI. Phòng Đánh giá, thăm dò địa chất

 

1

Mai Trọng Tú

Trưởng phòng

093 510 0359

  mttu@monre.gov.vn

 

2

Phạm Thế Nhữ

Phó Trưởng phòng

098 679 9763

  ptnhu@monre.gov.vn

 

3

Vũ Mạnh Hào

Phó Trưởng phòng

098 305 9468

  vmhao@monre.gov.vn

 

4

Vương Mạnh Sơn

Kỹ sư chính

091 303 4877

 vmson_dcks@monre.gov.vn

 

5

Đường Văn Khánh

Chuyên viên

090 214 7239

  dvkhanh2@monre.gov.vn

 

6

Đỗ Xuân Toàn

Chuyên viên chính

098 669 0605

  tqtoan@monre.gov.vn

 

7

Nguyễn Thanh Hương

Chuyên viên

097 759 6196

  ntthuong5@monre.gov.vn

 

8

Chu Văn Dũng

Chuyên viên

098 215 8992

 cvdung2@monre.gov.vn

 

 

 C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

1. LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Địa chỉ: Ngõ 208, Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Q.Long Biên, HàNội

Điện thoại: 024.38 271 714; 024.38 732 731

Fax  024.38 720 600

E-mail: ldbddcmb@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Vũ Quang Lân

Liên đoàn trưởng

091 711 4918

  vqlan2@monre.gov.vn

2

Nguyễn Công Thuận

Phó Liên đoàn trưởng

094 629 7719

 ncthuan@monre.gov.vn

3

Vũ Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

098 469 5325

vttvan@monre.gov.vn

 

2. LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

Địa chỉ: số 200, Lý Chính Thắng, Quận III, TP. Hồ Chí Minh.

Fax: 08. 39 316 272

E-mail: ldbddcmn@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Đỗ Văn Lĩnh

Liên Đoàn trưởng

091 879 4356

 dvlinh@monre.gov.vn

2

Trần Ngọc Khai

Phó Liên đoàn trưởng

085 746 1000

 tnkhai@monre.gov.vn

3

Lê Ng. Thanh Hùng

Kế toán trưởng

090 833 8377

lnthung@monre.gov.vn

 

3. LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3 832 137

Fax: 0280. 832 010

E-mail: lddcdb@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

 

1

Nguyễn Văn Tưởng

Liên Đoàn trưởng

091 552 1795

  nvtuong@monre.gov.vn

 

2

Trần Văn Quý

Phó Liên đoàn trưởng

091 639 2578

  tvquy2@monre.gov.vn

 

3

Nguyễn Tài Tiến

Kế toán trưởng

091 496 9666

 nttien2@monre.gov.vn

 

 

4. LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TÂY BẮC

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội

Fax: 04.33 721 123

E-mail: lddctb@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 Email

1

Nguyễn Trung Kiên

Liên đoàn trưởng

098 938 8572

  ntkien7@monre.gov.vn

2

Nguyễn Thế Trung

Phó Liên đoàn trưởng

098 820 6072

  nttrung4@monre.gov.vn

3

Lục Thị Thường

Kế toán trưởng

038 775 8098

  ltthuong6@monre.gov.vn

 

5. LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT BẮC TRUNG BỘ

Địa chỉ: 43 Trần Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238. 3 844 686;  Fax: 0238 565 573

E-mail: lddcbtb@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Hòa

Phó Liên trưởng

091 521 9131

  ndhoa2@monre.gov.vn

2

Đinh Văn Thắng

Phó Liên trưởng

0912 127 354

  dvthang2@monre.gov.vn

3

Trần Sơn Minh

Kế toán trưởng 097 967 5918 tsminh@monre.gov.vn

 

       

 

6. LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ

Địa chỉ: 613 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3 846 768                           Fax: 056.3 847 031

E-mail: lddcttb@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Văn Thảo

Liên đoàn trưởng

090 551 3563

tvthao@monre.gov.vn
2

Phan Thanh Nghị

Phó Liên trưởng 0973 678 777 ptnghi@monre.gov.vn

3

Dương Thị Song Mai

Kế toán trưởng

091 344 6709

dtsmai@monre.gov.vn

 

7. LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ - HIẾM

Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Fax: 024.37 643 755

E-mail: lddcxh@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ, lãnh đạo

Điện thoại

Email

1

Trịnh Đình Huấn

Liên đoàn trưởng

097 853 2266

  tdhuan2@monre.gov.vn

2

Nguyễn Đắc Sơn

Phó Liên đoàn trưởng

097 817 8128

  ndson2@monre.gov.vn

3

Nguyễn Thái Sơn

Phó Liên đoàn trưởng

0975 100 453

 ntson6@monre.gov.vn

4 Đinh Thị Thúy Hà Kế toán trưởng 091 200 6577

dttha3@monre.gov.vn

8. LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: 1 ngõ 95 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Fax: 024. 38542 223 .

E-mail: ldvldc@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lại Mạnh Giàu

Liên đoàn trưởng

091 258 5747

lmgiau@monre.gov.vn

2

Kiều Huỳnh Phương

Phó Liên đoàn trưởng

096 331 1789

khphuong@monre.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lan Hương

Kế toán trưởng

094 767 1999

ntlhuong3@monre.gov.vn

 

9. LIÊN ĐOÀN INTERGEO

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Fax: 024. 37 543 054

E-mail: ldhtnn@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ, lãnh đạo

Điện thoại

Email

1

Đồng Văn Giáp

 Liên đoàn trưởng

091 588 7939

dvgiap2@monre.gov.vn

2

Lê Duy Nguyên

 Phó Liên Đoàn trưởng

038 376 9495

ldnguyen@monre.gov.vn

3

Phạm Văn Cường

Kế toán trưởng

097 574 4433

pvcuong2@monre.gov.vn

 10. LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN BIỂN

Địa chỉ: Ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 024.32127393;          Fax: 024.32127393

E-mail: lddcbien@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Tiến Thành

Liên đoàn trưởng

091 244 8684

  ntthanh10@monre.gov.vn

2

Trần Ngọc Diễn

Phó Liên đoàn trưởng

098 298 6465

  tndien@monre.gov.vn

3

Lê Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

098 509 9454

 ltthuyen2@monre.gov.vn

 

11. TRUNG TÂM THÔNG TIN, LƯU TRỮ VÀ BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: Số 6, đường Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024.38 356 563; Fax: 024. 38 351 789   

E-mail: ttttltdc@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Hà

Quyền Giám đốc

0989 258 025

ndha2@monre.gov.vn

2

Nguyễn Quang Lộc

Phó Giám đốc

098 598 0016

nqloc@monre.gov.vn

3

Nguyễn Quang Quý Phó Giám đốc

098 505 2181

tqquy@monre.gov.vn

 

12. TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: Km 9 +300 Nguyễn Trãi -Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 024.38 544 905; Fax: 024.38 540 419

E-mail: ttpttndc@monre.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đinh Đức Anh

Giám đốc

091 852 5864

ddanh3@monre.gov.vn

2

Đỗ Mai Huỳnh

Phó Giám đốc

091 233 7792

dmhuynh@monre.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương Thắm

Kế toán trưởng

096 374 8035

ntptham@monre.gov.vn