Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ

Địa chỉ: Số 613. Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐT: 056.3 846 768; Fax: 056.3 847 031

Liên Đoàn trưởng: Trần Văn Thảo

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Liên đoàn

a) Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ có Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên Đoàn trưởng.

b) Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

c) Phó Liên Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng

a) Văn phòng.

b) Phòng Tổ chức - Lao động.

c) Phòng Kỹ thuật.

d) Phòng Kế hoạch.

e) Phòng Kế toán - Thống kê.

3. Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn

a) Đoàn Địa chất 501; trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

b) Đoàn Địa chất 502; trụ sở tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Đoàn Địa chất 505; trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

d) Đoàn Địa chất 506; trụ sở tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

e) Phòng Phân tích thí nghiệm; trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn quy định tại mục a, b, c, d có con dấu, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định.

Sơ lược lịch sử phát triển      

- 1975 Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCTTB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 55/QĐ-ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Những thành tích chủ yếu

- Đã thực trên 160 nhiệm vụ địa chất do Nhà Nước giao, trong đó nổi bật nhất là đã phát hiện và đánh giá, thăm dò các loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao và quy mô lớn như: titan trong tầng cát đỏ, kim loại hiếm La Vi, bauxit Tây nguyên, sắt laterit Tây nguyên, vàng Miền trung - Tây nguyên…

Những phần thưởng của tập thể và cá nhân đã được nhận.

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985;

- Chính phủ tặng Cờ Thi đua luân lưu năm 1996;

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998;

- Cờ Thi đua Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2006;

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2007;

- Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2008;

- Huân chương Lao động hạng nhất năm 2009.