Tiếp nhận hồ thăm dò khoáng sản puzolan mỏ Núi Lé, xã Quảng Thành và xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH thương mại đầu tư Tân Thịnh Lộc.

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản puzolan tại mỏ Núi Lé, xã Quảng Thành và xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH thương mại đầu tư Tân Thịnh Lộc.

Tiếp nhận hồ thăm dò khoáng sản puzolan mỏ Núi Lé 2, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Bắc

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản puzolan tại mỏ Núi Lé 2, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Bắc.

Tiếp nhận hồ thăm dò khoáng sản sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình của Công ty Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng Group.

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình của Công ty Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng Group.

Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ sét làm nguyên liệu xi măng của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Hữu Lợi, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm.

Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại xã Đoàn Kết và xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm.

Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ sét làm nguyên liệu xi măng của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bình Minh

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại mỏ Lộc Môn, xã Liên Sơn và xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Du lịch Bình Minh.

Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng của Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại mỏ Đồng Đăng xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn.

Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ sét làm nguyên liệu xi măng của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành.

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản sét làm nguyên liệu xi măng tại tại xã Yên Bồng, xã Khoan Dụ, xã An Bình và xã An Lạc, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành..