Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 718/QĐ- TTg về lấy ngày 02/10 hàng năm là Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam. Theo thông lệ hàng năm, để kỷ niệm ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam, vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 10, các thế hệ ngành địa chất từ các tỉnh tề tựu về trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để gặp mặt, ôn lại truyền thống của Ngành (năm 2021 là ngày 03/10/2021).

        Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc vẫn đang diễn biến phức tạp, Thành phố Hà Nội vẫn phát hiện các ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng. Ngày 20/9/2021 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký Chỉ thị số 21/CT-UBND về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới; theo đó từ 6h00 ngày 21/9/2021, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của Thành phố.

       Theo Chỉ thị số 21/CT-UBND nêu trên, “Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 20 người trong 1 phòng (trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu, các biện pháp phòng chống dịch); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng”.

        Từ các lý do nêu trên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Tổng hội Địa chất Việt Nam thống nhất không tổ chức buổi gặp mặt ngày Truyền thống ngành Địa chất Việt Nam vào ngày 03/10/2021 tại trụ sở Tổng cục.

                                                                                                                 TỔNG CỤC ĐC&KS VIỆT NAM KÍNH BÁO!