Ngày 27 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó  Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam; đồng chí Hồ Thị Thư, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

        Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Trần Ngọc Khai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn (chỉ đạt 70% so với năm 2021); lực lượng lao động gián tiếp, quản lý phục vụ lớn (chiếm tỷ lệ 38%); phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị vừa thiếu vừa cũ hỏng; sản xuất dịch vụ giảm, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn đã đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam đã đạt được về chất lượng cũng như tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2022.

        Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Phó Cục trưởng đề nghị Liên đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp thu sửa chữa và sớm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở để tạo động lực cho hoạt động sản xuất đặc biệt là hoạt động dịch vụ phát triển.

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị; chăm lo đời sống cho cán bộ đặc biệt là kỹ thuật trẻ để đảm bảo yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho sự nghiệp địa chất của đơn vị.

3. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Liên đoàn và đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.

4. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý và nghiên cứu phân cấp mạnh mẽ để các đơn vị trực thuộc mở rộng hoạt động dịch vụ địa chất

5. Tiếp tục thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật trong thi công các đề án (cả vốn ngân sách và xã hội hóa) địa chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự giám sát.

6. Tập trung trí tuệ đề xuất mở mới các nhiệm vụ về địa chất và khoa học công nghệ trong năm 2023.

7. Chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc cục, mạnh dạn đề xuất và tham gia các đề án nhiệm vụ mới của Cục.

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Đỗ Văn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.  

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

mn2.jpg

mn3.jpg 

mn1.jpg

Văn phòng Cục ./.