Sáng 22/2 tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam tổ chức Hội thảo xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản đối với nội dung về địa chất.

Ông Trần Mỹ Dũng - Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam cho biết: Cục Địa chất Việt Nam dự kiến đưa vào Luật các thuật ngữ về tài nguyên địa chất; điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản; quản lý thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản; khu vực địa chất đặc thù.

Cục Địa chất Việt Nam cũng xây dựng các nội dung công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, trong đó gồm 8 nội dung: điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; lập bản đồ địa chất, khoáng sản; điều tra, lập bản đồ địa hóa đất; điều tra di sản địa chất, công viên địa chất; điều tra tài nguyên vị thế; điều tra tai biến địa chất, địa chất môi trường; điều tra địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất đô thị; đánh giá tiềm năng khoáng sản.

Quản lý nhà nước về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; quản lý thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản; quy định về quản lý nhà nước tại các khu vực địa chất đặc thù; tài chính về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; các nguồn thu ngân sách từ hoạt động điều tra địa chất, khoáng sản và sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản cũng là những nội dung chính về lĩnh vực địa chất dự kiến đưa vào Luật Địa chất và Khoáng sản được Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng đưa ra tại Hội thảo.

Qua Hội thảo, Cục Địa chất Việt Nam mong muốn nhận được ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý về những nội dung điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản đưa vào luật (các khái niệm đưa vào luật; điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản gồm những nội dung gì) và quản lý nhà nước điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản (quản lý những vấn đề gì, quản lý như thế nào, phân công quản lý ra sao).

TBT.jpg

Ông Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

img_8602.jpg

Ông Trần Mỹ Dũng - Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam đưa ra những nội dung chính về lĩnh vực địa chất dự kiến đưa vào Luật Địa chất và Khoáng sản

TS. Hoàng Văn Khoa - nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (nay là Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam) cho rằng Cục Địa chất Việt Nam cần bổ sung các thuật ngữ về bùn khoáng, khu vực địa chất đặc thù và các khái niệm địa chất không gian ngầm đô thị (địa chất 3D, 4D); bổ sung quy định về quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản thay cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; làm rõ nội hàm của tên Luật Địa chất; cần đưa dữ liệu, thông tin địa chất là tài nguyên địa chất.

Đối với nội dung công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, xem xét bổ sung công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản biển bởi đây là lĩnh vực có đặc thù riêng, không như trên đất liền; bổ sung hoạt động điều tra địa chất không gian ngầm đô thị (địa chất 3D, 4D), đây là lĩnh vực gắn với địa chất đô thị, địa chất công trình, địa chất thủy văn; xem xét về địa chất viễn thám và vũ trụ, bay đo địa vật lý, công tác nghiên cứu địa chất khoáng sản là lĩnh vực của hoạt động điều tra địa chất.

Đối với nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, cần bổ sung công tác thẩm định; đăng ký, phê duyệt thông tin dữ liệu địa chất khoáng sản, tài nguyên địa chất; di sản, vị thế; công tác xây dựng các quy trình, quy phạm kỹ thuật; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra địa chất; công tác huy động kinh phí tổ chức, cá nhân tham gia điều tra địa chất, khoáng sản.

img_8586(1).jpg

Toàn cảnh Hội thảo

TS. Hoàng Văn Khoa cũng đề nghị Cục Địa chất Việt Nam xem xét quy định của Luật Dầu khí về điều tra dầu khí sẽ chuyển về Bộ TN&MT thực hiện (Chương II, Điều 10, Điều 11); điều tra địa nhiệt quy định ở mục nào; phân loại, định nghĩa các nhóm khoáng sản như: vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường; khoáng chất công nghiệp với nguyên liệu sứ gốm; nghiên cứu thêm các luật địa chất, quản lý tài nguyên địa chất ở nước ngoài, các Luật khác có liên quan để xây dựng các điều, khoản quy định chi tiết.

GS. Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho rằng Cục Địa chất Việt Nam nên đưa ra các khái niệm mang tính phổ quát, bao trùm, chú trọng sự thống nhất về định nghĩa, khái niệm và cơ sở khoa học khi xây dựng Luật.

TS. Nguyễn Thành Vạn - Tổng hội Địa chất Việt Nam góp ý, cách tiếp cận xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản cần đi từng bước, từ tên Luật đến phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, sau đó xác định các khái niệm, thuật ngữ liên quan; đề xuất các nội dung (điều, khoản) sẽ bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh.

Kết thúc Hội thảo, ông Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ tổng hợp, tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý về nội dung liên quan đến lĩnh vực địa chất và nghiên cứu đưa vào Luật Địa chất và Khoáng sản, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao nhất trong các cuộc họp tiếp theo.

Văn phòng Cục ./.