Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh.

Địa chỉ: 280 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Địa danh khu vực thăm dò: Đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp khu vực núi Quai Sanh trên và núi Quai Sanh dưới, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Diện tích đề nghị thăm dò: 4,9 ha

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1072/TTg-CN ngày 17/8/2018 về việc điều chỉnh các mỏ đá vôi TP. Hải Phòng từ Quy hoạch khoáng sản làm xi măng để sản xuất vôi công nghiệp và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.