Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Khoáng sản An Lộc Sơn

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần Khoáng sản An Lộc Sơn 

Địa chỉ: Số 02, ngõ 2A, đường Bùi Huy Bích, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0913204523

Loại khoáng sản: đá vôi dolomit

Địa danh khu vực thăm dò: khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Diện tích thăm dò: 45,69 ha

Thời gian thăm dò: 36 tháng kể từ này được cấp phép

Các tin liên quan