Đại hội Đảng các cấp

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vưc thôn Đồng Hòa, xã Đồng Tâm và thôn Liên Hồng 2, xã Khoang Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản khi đáp ứng một trong các tiêu chí: “Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản là phụ gia điều chỉnh làm xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các dự án nhà máy xi măng; …”. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực thôn Đồng Hòa, xã Đồng Tâm và thôn Liên Hồng 2, xã Khoang Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) với nội dung như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group.

Địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyền Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02266.506.666

Địa danh khu vực thăm dò: thôn Đồng Hòa, xã Đồng Tâm và thôn Liên Hồng 2, xã Khoang Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Diện tích đề nghị thăm dò: 52,1 ha.

Thời gian thăm dò: 24 tháng

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả