Đại hội Đảng các cấp

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vưc Lam Sơn 2, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản khi đáp ứng một trong các tiêu chí: Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản là phụ gia điều chỉnh làm xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các dự án nhà máy xi măng; …”. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực mỏ đá vôi Lam Sơn 2, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng Long Sơn) thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) với nội dung như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty TNHH Long Sơn

Địa chỉ: Số 6 đường Voi Phục, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình,

Điện thoại: 0229.3864.287

Địa danh khu vực thăm dò: khu vưc Lam Sơn 2, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích đề nghị thăm dò: 91,6 ha.

Nguồn từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả

 

 

Các tin liên quan