Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo: Chính thức tiếp nhận thẩm định hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Long

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục đã thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò titan tại khu vực các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy và Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện của của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vào ngày 06 tháng 5 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Long đề nghị cấp phép thăm dò titan tại khu vực các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy và Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ quy định trên, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của Công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Long đề nghị cấp phép thăm dò titan tại khu vực các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy và Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho Vụ Khoáng sản là đơn vị chuyên môn được phân công chủ trì thẩm định hồ sơ của quý Công ty và xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Long

Địa chỉ: Thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323.824561           Fax: 02323.824561                  

Địa danh khu vực thăm dò: các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy và Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Diện tích thăm dò: 510 ha

Thời gian thăm dò: 06 tháng kể từ này được cấp phép