Đại hội Đảng các cấp

Thông báo

Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 970/TTg-CN đồng ý bổ sung khu vực quặng apatit tại các khai trường 32 và Làng Cáng (diện tích 53,67 ha) vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam