Thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2017, ngày 28 tháng 9 năm 2018, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đấu giá quyền khai thác quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, xã Bằng Thành và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đấu giá Đỗ Cảnh Dương phát biểu khai mạc buổi đấu giá

Khu vực đưa ra đấu giá có diện tích 66,8ha, với tổng tài nguyên cấp 333 và cấp 334a là 478.105 tấn quặng Fe (khu vực chưa được thăm dò khoáng sản); không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thống nhất về chủ trương triển khai công tác đấu giá tại Văn bản số 3123/UBND-CN ngày 05/7/2017; được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030 tại văn bản số 557/TTg-CN ngày 26/4/2018. Giá khởi điểm được đưa ra là: R = 2,0% (R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

Toàn cảnh buổi đấu giá

Sau 2 vòng đấu giá, Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản TTC có địa chỉ ở tổ 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã trúng đấu giá. Giá trúng là R = 2,7 %, tăng 35% so với giá khởi điểm.

Việc tổ chức thành công cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản là tiền đề tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đổi mới cơ chế cấp phép hoạt động khoáng sản. Qua đó, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo ông Đỗ Cảnh Dương cho biết, Tổng cục đã triển khai công tác đấu giá theo quy định. Các bước chuẩn bị cho cuộc đấu giá tuân thủ đúng các quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản pháp luật hướng dẫn.

Việc trước đây chưa tổ chức được cuộc đấu giá là do có một số vướng mắc về quy định số lượng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá. Vấn đề này đã được giải quyết tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Văn phòng Tổng cục./.