Ngày 12 tháng 9 năm 2008, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để kiểm điểm tình hình thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại điểm b mục 3 Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) và đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi nghe đồng chí Trần Xuân Hường, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát ranh giới các mỏ than vùng Quảng Ninh và công tác tiếp nhận, thẩm định cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn TKV và các đại biểu tham dự buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận về các kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 109/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đã kết luận như sau:

1. Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự chủ động phối hợp của Bộ Công Thương, Tập đoàn TKV, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công tác rà soát ranh giới mỏ than vùng Quảng Ninh và cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, công tác rà soát ranh giới mỏ đã bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra, đã làm rõ được các ranh giới liên quan đến công tác quản lý mỏ than cũng như đã làm rõ được thực trạng công tác quản lý mốc giới khu vực khai thác tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. Công tác hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép khai thác than và tiếp nhận hồ sơ khai thác than được thực hiện khẩn trương, bảo đảm chất lượng về nội dung hồ sơ theo đúng quy định.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau công tác rà soát, lập bản đồ tổng thể  ranh giới các mỏ than vùng Quảng Ninh và lập bản đồ khu vực khai thác cho từng mỏ/khu vực khai thác mỏ của Tập đoàn TKV chậm hơn so với kế hoạch; công tác hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác than của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV chưa thực sự khẩn trương, quyết liệt đã ảnh hưởng đến thời gian thực hiện công tác rà soát ranh giới mỏ, dẫn tới công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cũng bị chậm so với kế hoạch gần 02 tháng.

2. Thực tế, số lượng hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV là khá lớn (53 mỏ/khu vực mỏ thuộc tỉnh Quảng Ninh) và phải hoàn thành trong thời gian ngắn (trong năm 2008). Để hoàn thành đúng kế hoạch cấp phép cần thực hiện các giải pháp đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV trong quá trình thực hiện, đó là:

2.1. Tập đoàn TKV cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, kiểm tra và phục hồi lại các mốc giới đã được giao quản lý để tạo điều kiện cho Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ than hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15 tháng 10 năm 2008;

2.2. Tập đoàn TKV cần chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hơn, yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép khai thác theo hướng dẫn của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đặc biệt là việc hoàn thiện việc lập và trình Báo cáo đánh giá tác động môi trường để phê duyệt đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; khắc phục các vấn đề bất cập khi lập hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác than thời gian vừa qua; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Dự án đầu tư của các dự án đầu tư khai thác mỏ than theo quy định;

2.3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Sở, Ban ngành có liên quan của Tỉnh rà soát sớm có văn bản thông báo về khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản ngay sau khi có văn bản xin ý kiến của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác than theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

2.4. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo các Vụ, các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức công tác tiếp nhận, thẩm định để giải quyết hồ sơ liên quan đến việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khai thác than thuộc thẩm quyền của Bộ cũng như giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác than trong thời gian nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Phòng Khoáng sản, ngày 19/9/2008