Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2005, tại Khách sạn Công đoàn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diến ra Hội thảo về "An toàn, sức khoẻ và bảo vệ môi trường tại các mỏ than”do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện khoa học địa chất và tài nguyên thiên nhiên Cộng hoà Liên Bang Đức (BGR), Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ Thanh tra Khoáng sản" do Chính phủ Đức tài trợ.

Mục tiêu của Hội thảo là: Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia Đức về công tác an toàn, sức khoẻ bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến than. 

Hội thảo gồm những chủ đề chính: (1) Các phương pháp khai thác than hầm lò và lộ thiên, an toàn mỏ, ổn định bờ mỏ, kiểm soát địa tầng, tác động của việc khai thác than tới môi trường, quản lý chất thải, phục hồi các khu vực đã khai thác, xử lý nước mỏ, quan trắc môi trường, đóng cửa mỏ; (2) Tuyển than, đổ chất thải, xử lý nước thải; (3) Bụi, khí và tiếng ồn trong các mỏ than; công tác thông gió, quản lý khí, các tiêu chuẩn cũng như việc ngăn ngừa ô nhiễm, các biện pháp giảm khí, tiếng ồn, việc sử dụng các thiết bị đo; trường hợp khẩn cấp và hệ thống điều hành cấp cứu trong ngành công nghiệp khai khoáng; (4) Các hoạt động của dự án “Quản lý an toàn khí mỏ than”; (5) Các hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ở ngành công nghiệp khai khoáng của Đức; hiệu quả, việc giảm thiểu nguy cơ liên quan đến khai thác khoáng sản, các biện pháp phòng ngừa; quyền hạn và trách nhiệm của các công ty khai khoáng và các nhân viên của họ liên quan đến an toàn và sức khoẻ của người lao động và bảo vệ môi trường; (6) Thanh tra các hoạt động khoáng sản liên quan đến an toàn, sức khoẻ của người lao động, bên thứ ba và bảo vệ môi trường; quyền hạn và trách nhiệm của thanh tra viên khoáng sản; các thủ tục thanh tra.

Hội thảo được tiến hành với sự tham dự của 32 đại biểu từ các cơ quan qu?n lý nhà nước của Việt Nam là Cục Địa ch?t và Khoáng sản Việt Nam, cỏc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, Thái nguyên là nơi có nhiều mỏ than đang khai thác, Tổng công ty Khoáng sản và Thươnh mại Hà Tĩnh, các đơn vị của Tập đoàn Than Việt Nam;  9 đại biểu nước ngoài gồm các chuyên gia Viện Khoa học địa chất và tài nguyên Liên bang, Cơ quan quản lý ngành mỏ bang Saarland, Hiệp hội bảo hiểm tai nạn ngành mỏ, các trường Đại học Bochum, Đại học Aachen,  Đại học kỹ thuật Clausthal, Tập đoàn kiểm định kỹ thuật TÜV Rheinland (cộng hòa Liên bang Đức), cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA).

Vào 2 ngày cuối cùng 16 và 17 tháng 12 năm 2005, các đại biểu tham dự hội thảo đã tham quan thực tế Mỏ than hầm lò Mạo Khê, Mỏ than lộ thiên Núi Béo, Trung tâm an toàn mỏ và Công ty tuyển than Hòn Gai.