Được sự đồng ý của lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 17 tháng 10 năm 2007, Văn phòng Cục và phòng Địa chất phối hợp với Công ty TNHH Nickel Bản Phúc tổ chức hội thảo “Các vấn đề Địa chất và Địa Vật lý thăm dò khoáng sản Nickel”.

Đến dự buổi hội thảo có các lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH Nickel Bản Phúc, Sở Công nghiệp Sơn La; các nhà khoa học đến từ khoa Địa chất trường Đại học Mỏ - Địa chất, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Hội đồng  đánh giá trữ lượng khoáng sản; các nhà địa chất, địa vật lý đến từ các đơn vị thuộc Cục: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Liên đoàn Intergeo, Liên đoàn Địa chất Xạ Hiếm, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Trung, …

Hội nghị đã được nghe ông Rob Guest - Tổng giám đốc Công ty Asian Mineral Resources Ltd giới thiệu chung về khoáng sản Nickel. Tiếp theo chương trình ông Mick Elias - Công ty CSA Australia, trình bày về Địa chất và các quá trình tạo quặng Nickel: mức độ phổ biến của khoáng sản nickel, quá trình bão hoà sulfur, các yếu tố khống chế quặng sulfur Ni, phân loại kiểu mỏ Nickel, các loại biến đổi sau magma; các vùng mỏ Nickel điển hình trên thế giới như: Kambalda, Mount Keith, Jin chuan, Voicey Bay, Norilisk-Talnakh; cách lựa chọn khu vực thăm dò nickel.

Hội nghị cũng đươc nghe ông Bill Peter - Công ty tư vấn Địa vật lý miền Nam Australia giới thiệu về các phương pháp Địa vật lý thăm dò quặng sulfua – nickel như: phương pháp từ, phương pháp trường chuyển, phương pháp phân cực kích thích, phương pháp trọng lưc; các tính chất vật lý, lý thuyết và ứng dụng; lịch sử phát triển địa vật lý trong thăm dò nickel.

Văn phòng Cục (17/10/2007).