Chiều ngày 16/7, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Kiên

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Tham dự Hội nghị còn có đại diện Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục, trưởng các đoàn thể của Tổng cục.

PTCT Kiên doc bao cao

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đọc báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020

       Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến quá trình triển khai công việc trong quý 1, quý 2 của Tổng cục. Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT, trực tiếp và thường xuyên của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng phụ trách Trần Quý Kiên; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị chức năng của Bộ; sự nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục đã được triển khai thực hiện tốt góp phần trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên địa chất và khoáng sản, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế xã hội.

       Theo chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT năm 2020, Tổng cục được giao xây dựng 5 văn bản. Đến nay, Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo lần 1 Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt” và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

      Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản hiện đang được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ TN&MT. Bên cạnh đó, Tổng cục đã hoàn thiện hồ sơ 01 thông tư và chuẩn bị trình Bộ ban hành; 01 Thông tư đã được đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ và Bộ TN&MT từ ngày 6/5; 1 Thông tư dự kiến đăng tải trước ngày 25/7 tới 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tiếp nhận 45 hồ sơ hoạt động khoáng sản. Trong số này, Tổng cục đã hoàn thành thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành 02 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 18 Giấy phép khai thác, 03 Quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ khoáng sản; ban hành 07 Quyết định Đóng cửa mỏ khoáng sản. Việc giải quyết các hồ sơ hoạt động khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

      Bên cạnh đó, Tổng cục đã trình Bộ khoanh định 07 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại các tỉnh. Hoàn thành thẩm định 01 hồ sơ phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, Tổng cục đã góp ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản của một số tỉnh.

toan canh

Toàn cảnh Hội nghị

     Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, bốn tháng đầu năm 2020, Tổng cục ĐC&KSVN đã tạm dừng triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ,. Vì vậy, phải điều chỉnh lùi tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, Tổng cục cũng đã rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra để phù hợp với tình hình thực tế, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, Tổng cục đã đã triển khai thực hiện được khoảng 35% theo kế hoạch điều chỉnh. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 11 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 932 triệu đồng.

       6 tháng qua, Tổng cục tiếp tục tổ chức 4 phiên họ­­­­­p Hội đồng thẩm định và đang tiếp tục hoàn thành các báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư đối với các mỏ đã được giao nhiệm vụ. Đã trình Bộ TN&MT phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 20 Giấy phép. Rà soát, thông báo số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thu năm 2020 gửi tới Cục Thuế địa phương nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác đề ra thông báo thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối 401 Giấy phép.

       Mặt khác, Tổng cục đã tổ chức đấu giá thành công 02 khu vực quặng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 25 khu vực dự kiến đưa ra đấu giá.

      Công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản được Tổng cục quan tâm chỉ đạo triển khai đúng tiến độ. Cụ thể, đã hoàn thành 3/4 Thông tư về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; đã hoàn thành dự thảo 20 TCVN và chuẩn bị lấy ý kiến góp ý; tiếp tục triển khai thi công các đề án Chính phủ, các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. Bên cạnh đó, Tổng cục đã hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản năm 2019 theo kế hoạch đã phê duyệt và đang triển khai kế hoạch nghiệm thu năm 2020. Công tác giám sát thi công hệ phương pháp kỹ thuật và các hạng mục công việc được phê duyệt, thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật.

       Tính đến hết tháng 6/2020, Tổng cục hoàn thành 23 trong tổng số 24 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Với các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, đã hoàn thành 61/95 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ đã trình và 31 nhiệm vụ đang thực hiện. Các công tác khác về cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kế hoạch tài chính... cũng đạt được những kết quả khả quan.

      Trong 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập trung hoàn thành hoàn thiện trình ban hành 02 Nghị định, 03 Thông tư, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao đúng tiến bộ và chất lượng. Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế. Hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thi công đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính và nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Pham Huu Luong

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ TN&MT Phạm Trung Lượng phát biểu tại Hội nghị

      Phát biểu đóng góp ý kiến với Tổng cục tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính Phạm Trung Lượng; đã đánh giá cao nỗ lực Tổng cục trong việc phối hợp với các đơn vị của Bộ trong đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ, đề án đồng thời bổ sung một số nội dung về kết quả thực hiện, những yêu cầu, biện pháp nhằm thống nhất, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Tổng cục trong thời gian tới.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tình hình chung của thế giới, của đất nước, của ngành tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục.

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 2 Nghị định và các Thông tư còn đang soạn thảo từ nay đến cuối năm. Quyết liệt triển khai các Đề án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp được giao, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ. Đặc biệt, chuẩn bị đánh giá 3 năm triển khai Đề án Điều tra tổng thể vùng Tây Bắc để kịp thời triển khai Đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

     Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục ĐC&KS Việt Nam cần bám các quy định pháp luật, đặc biệt là các căn cứ không thể thiếu khi cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản như chủ trương đầu tư, quy hoạch, phương án khi chưa có quy hoạch, thông số đưa vào hồ sơ… Đặc biệt, cần đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục cấp phép cho người dân, doanh nghiệp. Luật Khoáng sản đã tròn 10 năm thực hiện và sắp tới sẽ là khoảng thời gian tổng kết, chuẩn bị xây dựng Luật Khoáng sản mới. Đây cũng là nhiệm vụ nặng nề cần Tổng cục bắt tay thực hiện.

     Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, văn bản hoá, quy định rõ thời gian xử lý, chủ động ban hành quy trình quản lý, giám sát nội bộ… Cùng với đó là nâng cao vai trò tham mưu, tranh thủ tối đa ý kiến của các đơn vị trực tiếp thực hiện; công tác kế hoạch tài chính cần được chi tiết cụ thể hoá với quyết tâm, trách nhiệm cao để giải ngân hiệu quả. Ngoài ra cũng cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, rà soát lại đội ngũ cán bộ ở các đơn vị, bố trí hợp lý về chuyên môn, tác phong, nghề nghiệp, để bắt tay ngay vào thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020.

     Đối với những đề xuất, kiến nghị của Tổng cục, Thứ trưởng hết sức quan tâm và sẽ dành nhiều thời gian, tâm huyết, nghiên cứu hỗ trợ giải quyết. Thứ trưởng cũng đồng thời bày tỏ mong muốn và hy vọng rằng tập thể Lãnh đạo Tổng cục sẽ đoàn kết, nỗ lực quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tạo tiền phát triển cho các giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ, những chủ trương lớn của dân tộc trong phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

TCT Do Canh Duong

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&M 

     Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sắc, cụ thể, tâm huyết với ngành, lĩnh vực và với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam của Thứ trưởng Trần Quý Kiên và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương cho rằng, những công việc triển khai và kết quả đạt được của Tổng cục trong thời gian qua gắn liền với sự quan tâm, chỉ đạo trách nhiệm, quyết liệt, khẩn trương của Thứ trưởng cũng như sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tham mưu của Bộ và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

    “Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tôi xin được tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên và hứa sẽ cụ thể hoá thành các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị của Tổng cục; tập trung, quyết liệt, tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành trong thời gian tới; tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ đã giao phó” - Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương khẳng định.

Văn Phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam