Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 tại trụ sở đơn vị tại Thái Nguyên. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn.

          Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Bí thư, Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn ngân sách nhà nước, hoạt động dịch vụ địa chất, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu còn hạn chế và đặc biệt là sự thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo đơn vị nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn đã đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, chất lượng và tiến độ. Tổ chức hệ thống bộ máy của Liên đoàn tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất Đông Bắc đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng, tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức trung bình khá trong Tổng cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2020.

       Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020 và tình hình thực tế của Liên đoàn và đề nghị Liên đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

      1. Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng quan hệ và ký kết thêm các hợp đồng; triển khai đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để giữ vững thương hiệu của đơn vị trong hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh công tác thanh toán với chủ đầu tư.

      2. Tiếp tục thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật trong thi công các đề án (cả vốn ngân sách và xã hội hóa) địa chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự giám sát.

     3. Rà soát và có phương án xắp xếp hợp lý đảm bảo cân đối giữa tỷ lệ cán bộ làm việc gián tiếp và trực tiếp.

    4. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Liên đoàn và đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.

    5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị cả trong quản lý hành chính cũng như nhiệm vụ chuyên môn.

    Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Phạm Văn Hùng - Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021./.

Văn phòng Tổng cục, ngày 20/01/2021.

Các tin liên quan