Ngày 11/8/2017, Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất cùng toàn thể đoàn viên trong Trung tâm.

Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm, nhiệm kỳ 2012 -2017 nêu rõ: Công đoàn Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất đã thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn cơ sở. Đó là: Tích cực tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tham gia tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trung tâm trong nhiệm kỳ; Bảo vệ các lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sồng cho cán bộ, viên chức và người lao động; tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

Đ/c Lê Hồng Thái - UVBTV Công đoàn Bộ TN&MT, Chủ tịch Công đoàn TCĐC&KS Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Lê Hồng Thái - UVBTV Công đoàn Bộ TN&MT, Chủ tịch Công đoàn TCĐC&KS Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn cơ sở vào sự phát triển của Trung tâm trong trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh cần phát huy những thành tích đã đạt được, hạn chế những tồn tại. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2022 cần năng động, sáng tạo hơn nữa để các hoạt động của Công đoàn Trung tâm có hiệu quả và thiết thực để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời làm tốt công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức trong Trung tâm; tích cực bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú để phấn đấu, giới thiệu cho Đảng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở Trung tâm ngày một vững mạnh và toàn diện hơn.

Ban chấp hành CĐ mới

Với tinh thần của Đại hội “Đoàn kết, ổn định, đổi mới và phát triển”, Đại hội Công đoàn Trung tân Thông tin Lưu trữ Địa chất đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí: đồng chí Văn Thị Vi được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm, nhiệm kỳ 2017-2022.
 

Văn phòng Tổng cục./.

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn