Ngày 03 đến ngày 04 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đại hội Chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và khoáng sản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng được tổ chức. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện Văn phòng Đảng ủy Tổng cục, đại diện Chi bộ Trung tâm Kiểm định cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.

         Đại hội chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên chi bộ hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để lãnh đạo, xây dụng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

        Báo cáo chính trị của Chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Chi ủy tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chi bộ thường xuyên chú trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và công tác vận. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đồng thời báo cáo cũng nêu ra những định hướng, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ Cục Kinh tế trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với những thành tích đã đạt được hàng năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, năm 2017, năm 2019 Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

PTCT Kien chi đạo hội nghị

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng

 phát biểu và chỉ đạo Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Bùi Vĩnh Kiên Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng đã ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của Chi bộ Cục Kinh tế. Đồng chí đánh giá cao Báo cáo chính trị trình tại Đại hội của chi bộ và biểu dương những thành tích mà chi bộ Cục Kinh tế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đồng chí chỉ ra một số nội dung chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

      Một là, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên một cách kịp thời. Trong đó chú trọng các nghị quyết sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

      Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế địa chất và khoáng sản, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra trong các năm, nhất là nhiệm vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về kinh tế địa chất và khoáng sản nhằm mục tiêu ngày càng nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên toàn quốc.

      Ba là, Quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất tinh thần, chăm lo đến đời sống của cán bộ, công chức và người lao động.

      Bốn là, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

      Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và khoáng sản gồm 03 đồng chí; đồng chí Đào Chí Biền được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Cục Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Pho Tong cuc truong

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng

chúc mừng Chi ủy Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản

       Đại hội cũng đã bầu 02 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tin từ Văn phòng Đảng ủy Tổng cục