Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Chính thức tiếp nhận thẩm định hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Thiên Phú

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục đã thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò nước khoáng nóng khu vực Kon Đào thuộc xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện của của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Thiên Phú đề nghị cấp phép thăm dò nước khoáng nóng khu vực Kon Đào thuộc xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Căn cứ quy định trên, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Thiên Phú đề nghị cấp phép thăm dò nước khoáng nóng khu vực Kon Đào thuộc xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cho Vụ Khoáng sản là đơn vị chuyên môn được phân công chủ trì thẩm định hồ sơ của quý Công ty và xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Thiên Phú

Địa chỉ: tổ dân phố số 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0981888282

Loại khoáng sản: nước khoáng nóng

Địa danh khu vực thăm dò: khu vực Kon Đào thuộc xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Diện tích thăm dò: 90 ha

Thời gian thăm dò: 36 tháng kể từ này được cấp phép

Các tin liên quan