Ngày 24 tháng 12 năm 2018. Thủ Tướng Chính phú có văn bản sô 1858/TTg-CN về việc bổ sung mỏ đá vôi và mỏ đã đôlômit tỉnh Hà Nam vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó:

  1.  Đồng ý bổ sung mỏ đá vôi (22,16ha) và đôlômit (30,91ha): xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định sô 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại công văn nêu trên để làm nguyên liệu cho Dự án sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp tại tỉnh Hà Nam có công suất 900.000 tấn/năm của Công ty TNHH Thành Thắng.
  2.  Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản các mỏ đá vôi nêu trên theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam giám sát hoạt động khoáng sản các mỏ nêu trên đúng mục đích, đảm bào môi trường và an toàn lao động./.

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam