Đại hội Đảng các cấp

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Thiên Phú

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Thiên Phú

Địa chỉ: tổ dân phố số 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0981888282

Loại khoáng sản: nước khoáng nóng

Địa danh khu vực thăm dò: khu vực Kon Đào thuộc xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Diện tích thăm dò: 90 ha

Thời gian thăm dò: 36 tháng kể từ này được cấp phép

Các tin liên quan