Trong hai ngày 15-16 tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.867 đoàn viên, công nhân, viên chức và người  lao động trong toàn Tổng cục.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Dự Đại hội có bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đỗ Cảnh Dương - Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN; ông Vũ Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đ/c Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2013 – 2017 phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Hồng Thái - Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2017 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên Công đoàn Tổng cục đã thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng cục đề ra. Cụ thể, Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục được tham gia, đóng góp ý kiến đối với lãnh đạo Tổng cục trong nhiều lĩnh vực, mọi chế độ, quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động đều được thực hiện theo đúng chế độ, quy định của Nhà nước. Công đoàn Tổng cục cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức lao động trong cơ quan đóng góp ủng hộ các quỹ do Công đoàn cấp trên phát động như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Ủng hộ đồng bào lũ lụt...

Bên cạnh các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Tổng cục đã tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động; “Người tốt việc tốt; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; Hưởng ướng ngày môi trường thế giới; Các ngày lễ lớn của Đất nước và Thành phố; Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, hội thi do Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, các hội thi đã được Công đoàn Tổng cục tuyên truyền vận động Đoàn viên công đoàn tham gia và đạt nhiều giải cao.

Các cấp Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đã thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh… Qua đó, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN đã được Tổng LĐLĐVN tặng 1 Cờ thi đua, 4 Bằng khen tập thể và 3 Bằng khen cá nhân; 2 Bằng Lao động sáng tạo; Công đoàn Viên chức VN tặng 5 Cờ thi đua, 17 Bằng khen tập thể, 42 Bằng khen cá nhân; Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen cho 30 lượt CĐCS, 19 lượt công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, 129 lượt tập thể và 379 lượt cá nhân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018- 2023, các nội dung được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện nguyện vọng và ý chí quyết tâm của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Tổng cục trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Tham gia các hoạt động xã hội, tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn tích cực họp tập, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. Thực hiện tốt hoạt động của Ủy ban kiểm tra, công tác tài chính công đoàn…

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên của Công đoàn Tổng cục đã khắc phục khó khăn xây dựng đơn vị ngày một phát triển. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của công đoàn Tổng cục trong các hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Cục trưởng cũng đề nghị: Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các đoàn viên công đoàn nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình, tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động chuyên môn của Tổng cục; Công đoàn Tổng cục cần quan tâm xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng cục, làm tốt công tác chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cấp dưới, đảm bảo việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, việc sinh hoạt công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổng Cục trưởng cũng mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2018 - 2023 với trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 23 đồng chí đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động công đoàn.