Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

Ngày 19 tháng 01 năm 2017tại trụ sở Tân Quan - Văn Lâm - Hưng Yên,  Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Hồng Thanh - Ủy viên thường vụ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các vụ và Văn phòng Đảng ủy.

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 do đồng chí Nguyễn Công Thuận - Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trình bày: Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu còn hạn chế đặc biệt là trong nghiên cứu khoáng sản ẩn sâu, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn đã đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt. Trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản có nhiều phát hiện mới về địa tầng, magma, biến chất. Đặc biệt về khoáng sản đã phát hiện triển vọng khoáng sản sheelit trong khối Sông Chảy thuộc đề án “Điều tra, đánh giá khoáng sản chì, kẽm, vàng và khoáng sản đi cùng (thiếc, wolfram) khu vực Xín Mần - Quảng Bình - Bắc Hà, thuộc tỉnh Hà Giang và Lào Cai”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng và tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2016.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Liên đoàn và đề nghị Liên đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và các pháp luật liên quan tới cán bộ, viên chức và người lao động đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt.
  2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án theo Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 14/11/2014 hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
  3. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chéo các đề án, báo cáo địa chất do Liên đoàn thi công theo tinh thần của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016.
  1. Tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông tin vào trong nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.
  2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để có thể đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.
  3. Chủ động phối hợp với các Cục, Vụ chức năng của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Phó Tổng Cục trưởng Lại Hông Thanh trao Huân chương Lao động hạng  Nhì cho ông Đinh Thế Tân - Nguyên Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hông Thanh trao Huân chương Lao động hạng  Nhì cho ông Đinh Thế Tân - Nguyên Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo  mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017./.  

Văn phòng Tổng cục./.

Các thẻ (tags):