Sáng ngày 12/7, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm (1978 – 2018) ngày thành lập. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Hải Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, Ban Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang làm việc tại đơn vị.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, ngành địa chất và khoáng sản Việt Nam nói chung, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nói riêng có lịch sử hình thành phát triển trên 70 năm với những thành tựu to lớn đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong các thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất.

Các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, ứng dụng khoa học và công nghệ và đã đạt được thành quả đáng ghi nhận trong các hoạt động thông tin, lưu trữ, thư viện, xuất bản, công nghệ thông tin, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Trên thực tế, Trung tâm đã có bước phát triển đáng ghi nhận so với thời kỳ đầu và đã là mô hình được nhiều đơn vị thông tin tư liệu ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham khảo.

Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, với những cơ hội và thách thức mới, Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu để tranh thủ cơ hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra cho ngành địa chất nói riêng và ngành tài nguyên môi trường nói chung.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Cục sẽ có những giải pháp về đầu tư để tạo điều kiện cho Trung tâm phát triển trong đó chú trọng việc nâng cao năng lực của Trung tâm bao gồm cả cơ sở vật chất kỹ thuật và con người để tiếp tục quá trình hiện đại hóa trong mọi hoạt động mà Trung tâm được giao phó.

Để phát huy hơn nữa các giá trị của thông tin địa chất khoáng sản trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị bên cạnh việc tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin tư liệu truyền thống, Trung tâm cần đẩy mạnh triển khai các nội dung về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản quốc gia, hệ thống thông tin địa chất khoáng sản quốc gia, trung tâm dữ liệu địa chất quốc gia. Đây là những nội dung quan trọng cần phải được chú trọng phát triển với yêu cầu hiện đại, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế và tích hợp thống nhất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, hệ thống thông tin quốc gia về tài nguyên và môi trường và trung tâm dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường.