Đại hội Đảng các cấp

Thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi xi măng tại núi Cây Xoài , núi Bãi Voi và tại phần phía Bắc núi Khoe Lá xã Bình An huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công tyTNHH Siam City Cement ( Việt Nam)

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm:

Kết luận thanh tra

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi tại mỏ đá vôi núi Túc Khối xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công ty TNHH Đức Quân.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm:

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế đối với đá vôi, đá sét làm nguyên liêu sản xuất xi măng tại mỏ Scroc Con Trăng xã Tân Hòa huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần xi măng Fico Tay Ninh./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: