Hội nghị thường niên CCOP lần thứ 51 diễn ra từ ngày 23-27 tháng 11 năm 2015 và Hội nghị Ban Lãnh đạo CCOP lần thứ 65 diễn ra từ 28-29 tháng 11 năm 2015 tại Shaanxi Guesthouse, thành phố Xi’an, Shaanxi, Trung Quốc. Tham dự các Hội nghi có các đoàn đại biểu các nước thành viên CCOP, các nước và tổ chức hợp tác cùng với Ban Thư ký Kỹ thuật CCOP.

Đoàn Việt Nam có 5 thành viên do ông Phạm Văn Huy, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Thư ký CCOP Việt Nam dẫn đầu và các ông Nguyễn Văn Nguyên, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Intergeo, Trần Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Ngọ Văn Hưng, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và Nguyễn Bùi Hoàng Giang, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự 51st CCOP AS

Hội nghị đã nghe các báo cáo của dự án CCM-S, báo cáo hoạt động của CCOP 2014-2015, các báo cáo quốc gia của các nước thành viên, báo cáo của các nước và tổ chức hợp tác. Tham dự Hội thảo Khoa học với chủ đề “Địa chất duyên hải và phòng và giảm thiểu thảm họa thiên nhiên”.

Hội nghị Ban Lãnh đạo (65st CCOP SC) đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo của dự án CCS-M, báo cáo hoạt động của CCOP 2014-2015, Kế hoạch công tác CCOP 2016, thông qua báo cáo tài chính 2015 và ngân sách năm 2016.

Hội nghị cũng xem xét và thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược CCOP giai đoạn 2016-2020, xem xét các khuyến nghị của Nhóm cố vấn tại 51st CCOP AS, điều chỉnh thủ tục xét tặng giải EAGER hàng năm.

Hội nghị cũng bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tich mới của CCOP SC nhiệm kỳ 2016-2017 tương ứng là đại diện của Hàn Quốc và Malaysia thay thế cho Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào 31 tháng 12 năm 2015. Thông qua kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 50 năm CCOP vào năm 2016 với chủ đề “Geoscience for Society”.

Bên lề các Hội nghị CCOP, đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc song phương và đa phương với các nước thành viên và hợp tác bao gồm: Cuộc họp đa phương 5 nước ASEAN đất liền gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam về dự án Hợp tác địa chất xuyên biên giới 5 nước ASEAN đất liền (CLMTV); Cuộc họp song phương Phần Lan - Việt Nam về hợp tác và hỗ trợ của Phần Lan đối với Việt Nam trong các chương trình nước ngầm; Cuộc họp song phương Campuchia - Việt Nam về hợp tác và hỗ trợ của Việt Nam với Campuchia trong lĩnh vực địa chất khoáng sản; Cuộc gặp đa phương của 5 nước CLMTV với Cục Địa chất Trung Quốc về đề xuất dự án phối hợp nghiên cứu khoáng sản với các nước CLMTV trong giai đoạn 2016-2018.

Hội nghi Ban lãnh đạo CCOP lần thứ 66 (66th CCOP SC) sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2016 tại Campuchia và Hội nghị thường niên CCOP lần thứ 52 (52nd CCOP AS), 67th CCOP SC cùng với các hoạt động kỷ niệm 50 năm CCOP sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2016 tại Bangkok, Thailand.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất.