Theo kế hoạch từ ngày 17 - 22/7, Đoàn chuyên gia UNESCO do Tiến sĩ Guy Martili-Trưởng Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu dẫn đầu sẽ đến tổ chức tiền thẩm định, khảo sát tiến trình xây dựng hồ sơ xây dựng CVĐC toàn cầu của tỉnh Đắk Nông.

khảo sát hồ sơ xây dựng công viên địa chất toàn cầu Krông Nô

Công viên địa chất hang động núi lửa Krông Nô. Ảnh: Internet

Bà Lê Thị Hồng An, Phó Giám đốc Ban Quản lý CVĐC núi lửa Krông Nô cho rằng, cuộc khảo sát lần này của Đoàn chuyên gia UNESCO có ý nghĩa hết sức quan trọng, tuy nó không phải là cuộc thẩm định chính thức vì tỉnh còn rất nhiều việc đang dở dang. Tuy nhiên, mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong việc đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO rất nhiều, như giới thiệu: Những kết quả làm được của CVĐC núi lửa Krông Nô - Đắk Nông; các tuyến du lịch CVĐC đã hình thành và đang hoàn thiện; các điểm di sản và các điểm đến nổi bật; đội ngũ làm việc của Ban quản lý CVĐC và sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền; sự tham gia của cộng đồng trong chiến lược phát triển chung của CVĐC; sự tham gia của hệ thống đối tác, dịch vụ, du lịch và sản phẩm địa phương…

Được biết, theo lộ trình, sau khi lập hồ sơ khoa học và triển khai các mô hình xây dựng CVĐC đã hoạt động trong vòng một năm, các tỉnh có CVĐC sẽ gửi thư bày tỏ nguyện v