Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn Renaissance Riverside Hotel, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký CAMCF 2016 tổ chức thành công về việc tổ chức Hội nghị Liên lạc viên (LO) lần thứ 7 của Diễn đàn hợp tác Khai khoáng Trung Quốc - ASEAN (CAMCF). Đoàn Đại biểu của Việt Nam do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lại Hồng Thanh dẫn đầu cùng đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản niền Nam, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam và một số doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn đã tham dự.

Về phía quốc tế có sự tham dự của khoảng bốn mươi đại biểu đại diện đến từ các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, trong đó: Phái đoàn của Ban thư ký Diễn đàn hợp tác khai khoáng Trung Quốc – ASEAN do Ông Zheng Jiezhong, Trưởng Ban Thư ký Diễn đàn hợp tác khai khoáng ASEAN - Trung Quốc; Phó giám đốc Sở Đất đai và Tài nguyên Quảng Tây, Trung Quốc làm trưởng đoàn; Các Liên lạc viên đến từ các Cơ quan quản lý về khai khoáng và Hiệp hội khai khoáng của các nước ASEAN gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc. Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh và phó giám đốc Sở Đất đai và Tài nguyên Quảng Tây, Zheng Jiezhong đồng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Lại Hồng Thanh

Phó giám đốc Sở Đất đai và Tài nguyên Quảng Tây, Zheng Jiezhong và Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

Về nội dung, đại diện các nước cũng đã thảo luận về chương trình, tiêu chuẩn đề cử cán bộ và kế hoạch triển khai Khóa học lần thứ 6 về “Bảo vệ Môi trường khai thác khoáng sản” của Trung tâm Đào tạo và Trao đổi nhân sự khai khoáng Trung Quốc – ASEAN từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 08 năm 2017; đồng thời thảo luận việc cử đại diện khối quản lý nhà nước cũng như mời các doanh nghiệp khoáng sản, doanh nghiệp cung ứng vật tư, thiết bị tham dự Triễn lãm và Diễn đàn Hợp tác khai khoáng Trung Quốc - ASEAN lần thứ 8 từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 08 năm 2017 tại Nam Ninh, Trung Quốc;

Về kế hoạch xây dựng dịch vụ thông tin khai khoáng Trung Quốc - ASEAN, tất cả các nước tham dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến về cách thức hoạt động, các thông tin cần cung cấp, đối tượng đăng nhập và sử dụng thông tin. Theo đó, các nước tập trung đề xuất cần đẩy mạnh chương trình nâng cao năng lực nhằm tạo mặt bằng chung về công nghệ thông tin giúp các nước có đủ nguồn lực cập nhật các dữ liệu theo định hướng chung của Diễn đàn.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ.