Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

- Quặng apatit khai trường 19b, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản)

- Giá khởi điểm: 38.750.000.000 đồng

(Viết bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

2.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

2.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiếu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất (ưu tiên đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản).

2.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật.

2.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

3.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Số điện thoại: 0243.9330735).

Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sở không được lựa chọn).

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký

(Chi tiết theo file đính kèm).

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: