Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần khai thác đá và xây dựng đại tượng phật Tây Thiên.

Địa chỉ: Thôn Đền Thõng, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại:           0211 381 4207                            Fax:   0913 090 572

Địa danh khu vực thăm dò: đá metacarbonat tại khu vực Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.