Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần khai thác đá và xây dựng đại tượng phật Tây Thiên.

Địa chỉ: Thôn Đền Thõng, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại:           0211 381 4207                            Fax:   0913 090 572

Địa danh khu vực thăm dò: đá metacarbonat tại khu vực Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

       Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1131/TTg-CN ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khu vực đá metacarbonat tại khu vực Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ lựa chọn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.