Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh làm việc với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

Ngày 12/7/2016 tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, TP. Hà Nội, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Liên đoàn, tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Nguyễn Bá Minh – Phó vụ trưởng Vụ Địa chất; Đỗ Đức Thắng – Phó Chánh Văn phòng; Tống Tiến Đinh – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt, tinh thần làm việc rất trách nhiệm của đội ngũ CBCNV trong Liên đoàn. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Liên đoàn cần có những giải pháp hết sức cụ thể để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và những năm tiếp theo như sau:

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản và các nhiệm vụ khác được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy trình, quy phạm hiện hành.

- Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu chuyên sâu đặc biệt là nghiên cứu về khoáng sản ẩn sâu.

- Quan tâm đến nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

- Rà soát đánh giá hiện trạng theo Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch khoáng sản.

- Tiếp tục chương trình đào tạo, tiếp nhận cán bộ kỹ thuật trẻ để bổ sung nguồn lao động chuyên môn thay thế; lựa chọn đào tạo chuyên sâu cán bộ kỹ thuật có năng lực.

Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

Liên Đoàn trưởng Vũ Quang Lân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.