Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Lễ mở thầu các gói thầu 05, 06 và 07 thuộc Dự án: “Tăng cường năng lực thiết bị thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất – khoáng sản, tai biến địa chất và môi trường địa chất”.

Ngày 21 tháng 9 năm 2016 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tiến hành Lễ mở thầu các gói thầu 05: Thiết bị khoan; gói thầu 06: Thiết bị địa vật lý mặt đất 1 và gói thầu 7: Thiết bị phân tích cầm tay, thuộc Dự án: “Tăng cường năng lực thiết bị thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất - khoáng sản, tai biến địa chất và môi trường địa chất”.

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu khai mạc

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu khai mạc

Tổng Cục trưởng, Trưởng Ban quản lý dự án Đỗ Cảnh Dương đã chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn Phó Tổng Cục trưởng, Phó Trưởng Ban quản lý dự án Bùi Vĩnh Kiên, Phó Trưởng Ban quản lý dự án La Thanh Long, các Ủy viên trong Ban quản lý dự án và đại diện các nhà thầu. Buổi lễ đã được tiến hành theo đúng thủ tục và các qui trình của Luật Đấu thầu. 

Đại diện đơn vị tư vấn (Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng) cùng đại diện các nhà thầu kiểm tra và mở niêm phong hồ sơ dự thầu

Đại diện đơn vị tư vấn (Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng) cùng đại diện các nhà thầu kiểm tra và mở niêm phong hồ sơ dự thầu

Văn phòng Tổng cục./.

Các thẻ (tags):