Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013

Ngày 07 tháng 01 năm 2013, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu

Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ, Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục, Tiến sĩ, Chuyên viên chính tại cơ quan Tổng cục.

Tại Hội nghị, thay mặt tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã trình bày Báo cáo công tác năm 2012 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013.

Theo đó trong năm 2012, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ cấu tổ chức mới còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ còn thiếu, nhưng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã đoàn kết một lòng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục ĐC&KS đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chương trình công tác, chương trình cải cách hành chính và kế hoạch xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật. Cụ thể là:

- Hoàn thành xây dựng, trình và đã được Chính phủ và Bộ TN&MT ban hành: 02 Nghị định; 02 Thông tư.

- Chủ trì và hoàn thành nhiệm vụ các đợt thanh tra về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương và việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và huấn luyện, bồi dưỡng thêm kiến thức nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản cho cán bộ của các Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Trong năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TN&MT, Tổng cục đã tập trung toàn lực tiến hành thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước” và đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước đạt gần 500 tỷ đồng.

- Thực hiện có hiệu quả và đạt tiến độ các đề án Chính phủ và đề án sử dụng vốn thường xuyên được giao.

- Công tác quản lý nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản tiếp tục có nhiều tiến bộ; đã tập trung chỉ đạo giải quyết nhanh gọn công tác giao kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện đúng tiến độ, khối lượng đối với các nhiệm vụ địa chất hoàn thành trong năm 2012.

- Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giấy phép HĐKS tại cơ quan Tổng cục được thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định, tuân thủ quy hoạch khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản. Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản thời gian qua đã đưa nhiều mỏ khoáng sản quy mô công nghiệp vào khai thác, kịp thời đáp ứng nguyên liệu cho phát triển một số ngành công nghiệp: khai thác than, đất hiếm, titan, sản xuất xi măng, luyện kim, sản xuất vật liệu xây dựng ...

- Xây dựng và trình Bộ TN&MT Kế hoạch nhiệm vụ năm 2013; Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Tổng cục ĐC&KS. Nghiêm túc triển khai các Quyết định, Chỉ thị và Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy chế làm việc của Bộ TN&MT.

Sau phần thảo luận đóng góp ý kiến cho bản Báo cáo, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Tổng Địa chất và Khoáng sản đã đạt được. Trong năm 2012, Tổng cục tuy còn chưa ổn định về cơ cấu tổ chức và được giao một khối lượng rất lớn, đa dạng công việc song đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2012, tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, chủ động trong mọi nhiệm vụ, công tác trong năm 2013.

Nhân dịp đón Tết Dương lịch 2013, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chúc tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản năm 2013 sức khỏe, hạnh phúc và sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao./.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.