Thực hiện Quyết định số 178/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử Đoàn cán bộ đi công tác tại Siera Leone; từ ngày 09 đến ngày 16 tháng 3 năm 2013, Đoàn công tác của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản do Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, tìm hiểu năng lực khai thác, công nghệ hiện đại cũng như hiệu quả kinh tế xã hội đối với cộng đồng địa phương nơi khai thác mỏ và công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản tại Siera Leone.

        Ngày 14 tháng 3 năm 2013, tại mỏ Siera Rutile Limited, Đoàn công tác đã gặp gỡ và trao đổi với Ban Giám đốc điều hành mỏ về lịch sử hình thành và phát triển mỏ, công nghệ khai thác, tuyển quặng titan, rutile, công tác đầu tư thăm dò mở rộng mỏ.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera Leone

Làm việc với Ban Giám đốc điều hành mỏ

        Đoàn đã tham quan khảo sát khu vực khai thác, tuyển quặng, thăm khu tái định cư cho người dân trong khu vực mỏ phải di dời và một số dự án phát triển kinh tế địa phương nhằm tạo dựng công việc cho người dân bị thu hồi đất.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera LeoneTổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera Leone

Tham quan xưởng tuyển quặng và khai trường khai thác mỏ

        Mỏ Siera Rutile được đưa vào khai thác từ năm 1967 do một Công ty của Anh đầu tư. Đây là một trong những mỏ rutile lớn nhất thế giới, với trữ lượng khoảng 600 triệu tấn. Công ty Siera Rutile LTD đầu tư khai thác với công suất hiện tại khoảng 150 triệu tấn/năm, doanh thu khoảng 200 triệu USD. Hiện Công ty đang đầu tư năng lực, vốn, thiết bị để thăm dò, mở rộng mỏ.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera LeoneTổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera Leone

Thăm khu tái định cư và Dự án phát triển kinh tế địa phương

        Theo chương trình công tác, Đoàn đến thăm xã giao Bộ trưởng Bộ Năng lượng và khai thác khoáng sản Siera Leone, trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm liên quan đến điều tra đánh giá khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản, các vấn đề về bảo vệ, phục hồi môi trường trong và sau quá trình khai thác; các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật khoáng sản, quyền lợi của cộng đồng dân cư nơi có khoáng sản…và trao đổi những nội dung liên quan đến hợp tác đầu tư, nghiên cứu KHCN giữa hai bên trong tương lai.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera LeoneTổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera Leone

        Ngày 16 tháng 3 năm 2013, Đoàn công tác đã gặp gỡ và làm việc với đại diện Công ty Nikel Bản Phúc và Công ty tư vấn môi trường KBC Process Technology Ltd.

        Đoàn nghe Công ty Nikel Bản Phúc báo cáo về tiến độ xây dựng nhà máy tuyển quặng, kế hoạch khai thác mỏ Nikel Bản Phúc, Sơn La và các phương án bảo vệ, phục hồi môi trường do Công ty tư vấn môi trường KBC Process Technology Ltd trình bày.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn công tác  của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tại Siera Leone

 

Nguồn: Văn phòng Tổng cục