Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố năm 2012 là Năm Quốc tế về Năng lượng bền vững cho tất cả chúng ta, trong đó ghi nhận “việc tiếp cận với các dịch vụ năng lượng hiện đại với giá cả phải chăng ở các nước đang phát triển là điều cần thiết cho việc đạt được các mục tiêu phát triển toàn cầu, trong đó có các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và Phát triển bền vững. Những mục tiêu này sẽ giúp xóa bỏ đói nghèo và cải thiện điều kiện và chất lượng cuộc sống của phần lớn dân số thế giới”.

Nghị quyết số 65/151 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki Moon tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động trong năm 2012 nhằm “nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề năng lượng”, bao gồm việc tiếp cận, duy trì nguồn năng lượng với giá cả hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở các cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Để đáp lại, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã đề xuất sáng kiến toàn cầu “Năng lượng bền vững cho tất cả chúng ta - Subtainable Energy for All”, được trình bày tại Đại Hội đồng vào tháng 9 năm 2011. Sáng kiến này vận động các chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trên toàn cầu cùng hành động vì môi trường. Tổng thư ký đã thiết lập 3 mục tiêu liên kết, bao gồm tiếp cận phổ cập với các dịch vụ năng lượng hiện đại, cải thiện khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả và mở rộng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Năm Quốc tế về Năng lượng bền vững cho tất cả chúng ta sẽ cung cấp một nền tảng quan trọng để nâng cao nhận thức của mọi người về thách thức trong vấn đề năng lượng.

Những mốc thời gian quan trọng của năm 2012

Ngày 16 - 18/1/2012

Khởi động “Năm Quốc tế về Năng lượng bền vững cho tất cả chúng ta” (gọi tắt là Năm Quốc tế Năng lượng bền vững) trên toàn cầu tại Hội nghị cấp cao “Năng lượng tương lai thế giới” tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.

Ngày 1/2/2012

Khởi động Năm Quốc tế Năng lượng bền vững khu vực Châu Á tại New Delhi, Ấn Độ

Ngày 8/2/2012

Khởi động Năm Quốc tế Năng lượng bền vững khu vực Châu Âu tại Brussels, Bỉ

Ngày 21/2/2012

Khởi động Năm Quốc tế Năng lượng bền vững khu vực Châu Phi tại Nairobi, Kenya (là nơi đặt trụ sở Hội đồng UNEP)

Tháng 3/2012

Khởi động Năm Quốc tế Năng lượng bền vững tại khu vực Châu Mỹ, Montevideo, Uruguay (UNDP)

Ngày 20 - 22/6/2012

Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (Rio+20), tại Rio de Janeiro, Brazil

Tháng 9/2012

Báo cáo của Tổng thư ký Ban-Ki-Moon về Năm Quốc tế Năng lượng bền vững tại Trụ sở Liên hợp quốc

Tháng 12/2012

Lễ bế mạc Năm quốc tế về Năng lượng bền vững cho tất cả chúng ta

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web:

http://sustainableenergyforall.org