Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/ĐU ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,  sáng 09 tháng 01 năm 2017,  Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phối hợp với Chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)  cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đ/c Lê Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Lê Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí:  Đồng chí Lê Duy Đông - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Đồng chí Lê Hồng Thái- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đồng chí Nguyễn Ninh Tuấn- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản và hơn 100 cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Chi bộ Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.   

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; từng đồng chí cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng chi bộ, sát với yêu cầu thực tế của Đảng bộ; Đảng ủy Cơ quan Tổng cục đã mời Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ, Nguyên Trưởng khoa khoa Chính trị -Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương.

Tiếp đó, các đại biểu cũng đã nghe đồng Lê Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quán triệt, triển khai Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục về Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhấn mạnh những việc phải làm như sau hội nghị học tập nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phải viết bản thu hoạch; bí thư chi bộ và người đứng đầu phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân và các chi bộ phải tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./. 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy.