Trong hai ngày (13 và 14) tháng 3 năm 2012, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Đoàn chuyên gia của Cục Địa chất Nhật Bản đã làm việc với Tổng cục về công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản biển, hải đảo. Tham dự về phía Tổng cục có đại diện lãnh đạo; chuyên viên các Vụ: Địa chất, Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và đại diện Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam).

Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2012, Đoàn chuyên gia Nhật Bản đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về những kết quả đạt được trong chuyến công tác trên. Sau khi nghe các thành viên tham gia buổi họp báo cáo những nội dung đạt được trong quá trình bàn về công tác điều tra địa chất và khoáng sản biển, hải đảo trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, Tổng Cục Trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã cảm ơn sự tham vấn chi tiết và hiệu quả trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm của Cục Địa chất Nhật Bản và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác để sớm xây dựng và hoàn thành dự án về công tác điều tra địa chất và khoáng sản biển, hải đảo của Việt Nam./.

Văn phòng Tổng cục./.