Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017

Quyết định số 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ TN&MT V/v ban hành về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
2646/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn