Trong quá trình thi công đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Bắc Giang tỷ lệ 1:50.000”, năm 2015, các nhà địa chất Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã phát hiện các thân cây hóa thạch tại khu vực mỏ than Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Các hóa thạch thực vật trong hệ tầng Văn Lãng đã được phát hiện khá nhiều trong các khảo sát, nghiên cứu trước đây ở một số khu vực. Tuy nhiên, phát hiện các thân cây hóa thạch có kích thước lớn và rất phong phú trong hệ tầng này thì đây là lần đầu tiên.

Các lớp đá chứa thân cây hóa thạch kích thước lớn mới được phát hiện

Các thân cây hóa thạch phát hiện được nằm trong các tập trầm tích có chiều dày 4-5m, thành phần gồm các lớp sét than xen bột kết, sét kết và cát kết, chủ yếu trong các lớp sét than, phiến sét hoặc bột kết màu đen. Chúng có kích thước khá lớn, đường kính thân cây thường từ 20cm tới 40cm, đôi khi lớn hơn. Các thân cây hóa thạch này có mức độ bảo tồn khá tốt, bên ngoài có nhiều vết sọc của thân và vỏ cây, bên trong đôi khi có cấu tạo đồng tâm tập trung với mật độ khá dày, đôi chỗ tập trung với mật độ khá dày. Ngoài ý nghĩa xác định tuổi của các trầm tích, phát hiện này còn có giá trị như một điểm di sản địa chất do các hóa thạch mới được phát hiện có kích thước lớn, phong phú và có diện phân bố khá lớn. Do vậy, điểm hóa thạch này rất cần được tiếp tục nghiên cứu, điều tra làm rõ giá trị khoa học, xem như một điểm di sản địa chất cần được bảo vệ và phát huy giá trị của nó.

Các lớp đá chứa thân cây hóa thạch kích thước lớn mới được phát hiện

 

Các lớp đá chứa thân cây hóa thạch kích thước lớn mới được phát hiện

 

Các lớp đá chứa thân cây hóa thạch kích thước lớn mới được phát hiện

Các lớp đá chứa thân cây hóa thạch kích thước lớn mới được phát hiện

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.