Từ ngày 13 đến 14 tháng 8 năm 2016, Đoàn kiểm tra công tác thi công Đề án “Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa” do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Nguyên làm trưởng Đoàn cùng các cán bộ Vụ Địa chất Tổng cục đã tiến hành kiểm tra xác suất công tác thi công Đề án do Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thực hiện tại khu vực Chư Yan Kao và khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên cùng các thành viên kiểm tra công trình hào tại thực địa khu Chư Yan Kao

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên cùng các thành viên kiểm tra công trình hào tại thực địa khu Chư Yan Kao

Tham gia cùng Đoàn kiểm tra, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ có Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo cùng đại diện các phòng Liên đoàn, Đoàn Địa chất 505, Chủ nhiệm Đề án và cán bộ kỹ thụât của Đề án.

Sau hai ngày kiểm tra tại thực địa và tài liệu tổng hợp, Đoàn đã kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng các hạng mục công việc đã thi công, hướng dẫn triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 đúng tiến độ, chất lượng theo quy định hiện hành.

Kết luận đợt kiểm tra, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã đánh giá cao sự cố gắng hết sức của tập thể Đề án. Mặc dù thi công trong vùng có cấu trúc địa chất rất phức tạp, vận chuyển, đi lại nội vùng rộng, thời tiết không thuận lợi, nhưng được sự quan tâm điều hành và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Liên đoàn, tập thể Đề án đã thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đã phát hiện mới nhiều thân quặng (thân khoáng) có triển vọng; hầu hết công trình khai đào đều gặp các đới khoáng hoá; công tác lấy, gia công, phân tích mẫu thực hiện đúng quy trình, đảm bảo độ tin cậy. Trong thời gian tới Liên đoàn cần chỉ đạo khẩn trương phân tích mẫu để có kết quả hàm lượng các nguyên tố, tham khảo tài liệu các vùng lân cận đã điều tra, đánh giá phục vụ các bước tiếp theo của Đề án.

Chủ nhiệm Đề án tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các thành viên Đoàn kiểm tra. Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thảo mong muốn Tổng cục, trực tiếp là Vụ Địa chất tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra giúp tập thể Đề án hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, tìm quặng có ý nghĩa góp phần xây dựng đất nước.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ.