Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI - Đảng ủy Bộ TN&MT

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban đảng của Đảng ủy Bộ, toàn thể đảng viên của 18 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT.Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung, Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI), giúp cán bộ đảng viên Bộ TN&MT nắm vững và hiểu rõ để triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI rất quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thống nhất, tại Hội nghị lần này, các cán bộ cần tập trung nghiên cứu kỹ, sâu sắc Nghị quyết số 29 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các kết luận của Trung ương đề nghị các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tại các đơn vị, đồng thời xây dựng các chương trình hoạt động thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương”. Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Triển khai Kế hoạch 1099-KH/ĐU, ngày 14/01/2014 của Đảng bộ về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

“Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Chính vì vậy học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ là trách nhiệm chung của các đảng viên” - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng đề nghị các đồng chí đảng viên nghiêm túc tập trung nghiên cứu các nội dung sau: Nắm vững những thành tựu và hạn chế, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, từ đó vận dụng một cách sáng tạo trong công việc và cuộc sống.

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và tuyên tuyền, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các Nghị quyết của Trung ương khóa XI

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và tuyên tuyền, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các Nghị quyết của Trung ương khóa XI

Nghiên cứu, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những thành tựu kinh tế - xã hội trong 3 năm (2011-2013), những mục tiêu, giải pháp kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đổi mới với mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước. Đồng thời, nắm vững các quy định trong Hiến pháp, những vấn đề có tính nguyên tắc, nội dung cốt lõi, để chỉ đạo và tuyên truyền phổ biến thi hành Hiến pháp.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên tuyền, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các Nghị quyết của Trung ương khóa XI.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ TN&MT

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ TN&MT

Quang cảnh tại điểm cầu Tổng cục ĐC&KS

 

Quang cảnh tại điểm cầu Tổng cục ĐC&KS

Quang cảnh tại điểm cầu Tổng cục ĐC&KS

Văn phòng Tổng cục./.