bannerAMIN2021_2

Thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành khoáng sản nói riêng là một khâu quản lý cần thiết để thiết lập trật tự trong quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản, đó là phát biểu của Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2011-2015 và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản giai đoạn 2016- 2020 được tổ chức tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương; Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương; Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh; ông Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Văn Triều – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ trực thuộc Tổng cục; đại diện Lãnh đạo, thanh tra Sở, đơn vị quản lý khoáng sản của 09 Sở Tài nguyên và Môi trường (Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh) cùng toàn thể cán bộ công chức tại 03 Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh trình bày Báo cáo tại hội nghị

Qua Báo cáo “Kết quả thực giai đoạn 2011-2015 và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản giai đoạn 2016- 2020” do Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh trình bày đã cho thấy giai đoạn 2011-2015, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; nhận được sự chỉ đạo về nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoáng sản theo quy định của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP. Kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra mà Tổng cục đã thực hiện góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của các địa phương với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục. Đặc biệt hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân từng bước đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của công nghiệp khai khoáng cũng như phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình thực tế ở địa phương và qua các đợt thanh tra, kiểm tra, qua đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác thanh tra khoáng sản và hoạt động khoáng sản nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2015-2020. 

 

Ông Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Triều – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Triều – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Viễn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Viễn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Ngọc Dương.Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Ngọc Dương.Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã yêu cầu hoàn thiện và đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nêu trong báo cáo, đồng thòi kiến nghị các cơ quan một số nội dung sau:

- Đối với Thanh tra Chính phủ: Đề xuất sửa đổi qui định về chế độ của công chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Xem xét mở rộng phạm vi nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành trong Nghị định số 07/2012/NĐ-CP cũng như qui định của Luật Thanh tra.

- Đối với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn công tác thanh tra cho các đơn vị trực thuộc và địa phương; Tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ (môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản) để tránh chồng chéo về mặt nội dung, kế hoạch thanh tra; Sớm hoàn thành và trình Bộ quy chế phối hợp thanh tra giữa các Bộ liên quan (Công thương, Xây dựng, Lao động, Thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường).

- Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc các tỉnh và thành phố: Cùng với Tổng cục tiếp tục tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các bên trong quản lý nhà nước về khoáng sản và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Văn phòng Tổng cục./.

Các thẻ (tags):