Thông tư 22/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
22/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn