Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã ký ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT Quy định về điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
17/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn