Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT

Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
02/2013/TT-BKHĐT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn