Ngày 29 tháng 3 năm 2013 Thủ tướng đã ký quyết định số 18/2013/QĐ-TTg về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
18/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Tệp toàn văn