Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các cán bộ liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Công an tỉnh, thành phố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kế hoạch, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn cho các tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội trong 02 ngày (15-16/8/2017); cho các tỉnh khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh trong 02 ngày (21-22/8/2017).

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự sẽ được nghe giới thiệu về những điểm mới của Nghị định 155/2016/NĐ-CP; các nội dung về kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn đa dạng sinh học trong Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, sẽ có sự tham gia hướng dẫn của chuyên gia Cục bảo vệ môi trường Mỹ về nghiệp vụ thanh tra môi trường.

(Theo monre.gov.vn)